Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.25, godz. 22:39
kontakt
CANNABIS

Komunikaty

29/09/21 17:55 CANNABIS POLAND S.A.: Rejestracja połączenia Emitenta z Vapem sp. z o.o.
09/09/21 12:50  brak uprawnień CANNABIS POLAND SA (20/2021) Zawarcie aneksu do umowy z Autoryzowanym Doradcą
16/08/21 16:47  brak uprawnień CANNABIS POLAND SA (19/2021) Raport okresowy za II kwartał 2021 roku
04/08/21 17:39 CANNABIS POLAND S.A.: Podpisanie umowy dotyczącej rejestracji prodóktów do celów medycznych
19/07/21 16:06  brak uprawnień CANNABIS POLAND SA (18/2021) Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą
16:04  brak uprawnień CANNABIS POLAND SA (17/2021) Rozwiązanie przez Emitenta umowy z Autoryzowanym Doradcą na wprowadzenie akcji do obrotu.
01/07/21 18:48 CANNABIS POLAND S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30.06.2021 roku
18:39  brak uprawnień CANNABIS POLAND SA (16/2021) Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w związku z emisją akcji serii E i H
18:34  brak uprawnień CANNABIS POLAND SA (15/2021) Treść uchwał podjętych przez zwyczajne walne zgromadzenie w dniu 30.06.2021 roku.
09/06/21 13:11  brak uprawnień CANNABIS POLAND SA (14/2021) Przedłożenie opinii do uchwały m.in. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii I
13:04 CANNABIS POLAND S.A.: Przedłożenie opinii do uchwały m.in. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii I
11:16 CANNABIS POLAND S.A.: Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30.06.2021 roku
11:05  brak uprawnień CANNABIS POLAND SA (13/2021) Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30.06.2021 roku
02/06/21 15:45 CANNABIS POLAND S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2021 roku
15:33  brak uprawnień CANNABIS POLAND SA (12/2021) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2021 roku