Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.25, godz. 23:24
kontakt
OTLOGIS

Komunikaty

22/10/21 20:03 OT LOGISTICS: Zamknięcie transakcji sprzedaży wszystkich posiadanych przez Spółkę akcji w spółce zależnej Emitenta - C. Hartwig Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni
13:30 OT LOGISTICS: Rejestracja połączenia OT Logistics S.A. z podmiotami zależnymi - OT Nieruchomości Sp. z o.o. oraz OT Porty Morskie S.A.
21/10/21 22:17 OT LOGISTICS: Spełnienie warunku zawieszającego i zawarcie aneksu do warunkowej umowy sprzedaży akcji w spółce zależnej Emitenta - C. Hartwig Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni
19:21 OT LOGISTICS: Protokół z przebiegu obrad Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H oraz zamknięcie obrad Zgromadzenia
20/10/21 06:57 OT LOGISTICS: Wejście w życie uchwały nr 6 Zgromadzenia Obligatariuszy serii H z dnia 09.08.2021 r.
13/10/21 21:03 OT LOGISTICS: Zawiadomienie w trybie art.69 Ustawy o ofercie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
07/10/21 14:03 OT LOGISTICS: Informacja o transakcji dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR
06/10/21 20:49 OT LOGISTICS: Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy serii H na dzień 28.10.2021 r.
05/10/21 17:26 OT LOGISTICS: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu OT Logistics S.A. w dniu 5 października 2021 roku
17:17 OT LOGISTICS: Obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie OT Logistics S.A. zwołanego na dzień 5 października 2021 roku - treść uchwał podjętych
01/10/21 10:03 OT LOGISTICS: Informacja o transakcjach dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR.
30/09/21 18:59 OT LOGISTICS: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OT Logistics S.A. na dzień 27.10.2021 r. wraz z projektami uchwał
28/09/21 17:45 OT LOGISTICS: Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy serii H na dzień 21.10.2021 r.
24/09/21 19:04 OT LOGISTICS: OT LOGISTICS formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
19:01 OT LOGISTICS: Korekta skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku