Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.16, godz. 19:53
kontakt
PHN

Komunikaty

07/10/21 17:49 PHN S.A.: Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za trzeci kwartał 2021 r.
04/10/21 17:31 PHN S.A.: Rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
16/09/21 08:21  brak uprawnień Zysk netto PHN w drugim kwartale '21 wzrósł do 5,2 mln zł
07:26 PHN S.A.: PHN S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
29/07/21 17:22  brak uprawnień PHN SA (1/2021) Polski Holding Nieruchomości Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
29/06/21 17:23  brak uprawnień PHN wypłaci 0,35 zł dywidendy na akcję
17:18 PHN S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z dnia 29 czerwca 2021 r.
PHN S.A.: Dywidenda za rok obrotowy 2020
17:17 PHN S.A.: Treść uchwał rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 czerwca 2021 r.
11/06/21 17:09 PHN S.A.: Komunikat działu operacyjnego KDPW
17:06 PHN S.A.: Dopuszczenie do obrotu giełdowego akcji serii C oraz data pierwszego notowania
10/06/21 19:20  brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na Głównym Rynku GPW akcji serii C spółki POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
09/06/21 17:06 PHN S.A.: Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PHN S.A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2021 r. na wniosek uprawnionego Akcjonariusza
02/06/21 17:29  brak uprawnień PHN chce wypłacić 0,35 zł dywidendy na akcję
17:18 PHN S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2021 r. wraz z projektami uchwał