Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.20, godz. 14:18
kontakt
MERLINGRP

Komunikaty

13/08/21 20:32  brak uprawnień MERLIN GROUP SA (20/2021) Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2021 roku
07/07/21 13:34 MERLIN GROUP S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2021 roku
01/07/21 22:48  brak uprawnień MERLIN GROUP SA (19/2021) Życiorysy zawodowe nowych Członków Rady Nadzorczej Emitenta
30/06/21 17:03  brak uprawnień MERLIN GROUP SA (18/2021) Powołanie Członków Rady Nadzorczej Merlin Group spółka akcyjna
16:22  brak uprawnień MERLIN GROUP SA (17/2021) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Merlin Group S.A., które odbyło się w dniu 30 czerwca 2021 roku
17/06/21 22:14 MERLIN GROUP S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zawarciu porozumienia przez akcjonariuszy
11/06/21 21:21  brak uprawnień MERLIN GROUP SA (16/2021) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej
10/06/21 21:09  brak uprawnień MERLIN GROUP SA (15/2021) Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza Spółki
16:34 MERLIN GROUP S.A.: Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza Spółki
09/06/21 20:25  brak uprawnień MERLIN GROUP SA (14/2021) Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela
02/06/21 18:48 MERLIN GROUP S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Merlin Group S.A. na dzień 30 czerwca 2021 roku
17:52  brak uprawnień MERLIN GROUP SA (13/2021) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Merlin Group S.A. na dzień 30 czerwca 2021 roku
17:25 MERLIN GROUP S.A.: Zmiana stanu posiadania - zawiadomienie z art. 69 ustawy o ofercie publicznej
17:17 MERLIN GROUP S.A.: Zmiana stanu posiadania - pośrednie nabycie akcji zawiadomienie z art. 69a ustawy o ofercie publicznej
17:07 MERLIN GROUP S.A.: Zmiana stanu posiadania - pośrednie nabycie akcji zawiadomienie z art. 69a ustawy o ofercie publicznej