Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.23, godz. 22:01
kontakt
BRAS

Komunikaty

20/10/21 21:53  brak uprawnień BRAS SA (15/2021) Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej raport EBI 14/2021
21:06 BRAS S.A.: Wykaz Akcjonariuszy powyżej 5% na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 20.10.2021 r.
20:58  brak uprawnień BRAS SA (14/2021) Zmiany w Radzie Nadzorczej
20:52  brak uprawnień BRAS SA (13/2021) Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Bras S.A. w dniu 20 października 2021 r.
01/10/21 20:32  brak uprawnień BRAS SA (12/2021) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
22/09/21 21:10  brak uprawnień BRAS SA (11/2021) Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BRAS S.A. wraz z projektami uchwał oraz proponowanymi zmianami Statutu
21:05 BRAS S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BRAS S.A. wraz z projektami uchwał oraz proponowanymi zmianami Statutu
19:28 BRAS S.A.: Zawiadomienie o zmniejszeniu dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce BRAS S.A. poniżej progu 5%
21/09/21 18:32  brak uprawnień BRAS SA (10/2021) Odwołanie dotychczasowego Prezesa Zarządu i powołanie nowego Prezesa Zarządu
20/09/21 21:45 BRAS S.A.: Zawiadomienie o zwiększeniu dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce BRAS S.A. powyżej progu 33 1/3%
25/08/21 14:54 BRAS S.A.: Aktualizacja informacji na temat realizacji przedsięwzięcia budowy farmy fotowoltaicznej i zaawansowania postępowania Urzędu Gminy Głogów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowy farmy fotowoltaicznej
13/08/21 18:28  brak uprawnień BRAS SA (9/2021) Raport okresowy za II kwartał 2021
15/07/21 16:17 BRAS S.A.: Podpisanie uszczegółowionej umowy z Postęp Pniewy Sp. z o.o. na przygotowanie pierwszego etapu farmy fotowoltaicznej do 5MW
30/06/21 19:31  brak uprawnień BRAS SA (8/2021) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Bras S.A. w dniu 30 czerwca 2021 r.
19:23 BRAS S.A.: Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów