Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.23, godz. 23:37
kontakt
MEDIUS

Komunikaty

05/10/21 17:00 KANCELARIA MEDIUS S.A.: Rozpoczęcie procesu odtworzenia czynności rachunkowo-sprawozdawczych
29/09/21 13:21  brak uprawnień KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (12/2021) Podjęcie przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały w sprawie upomnienia Emitenta
27/09/21 19:06  brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki KANCELARIA MEDIUS S.A. W RESTRUKTURYZACJI
24/08/21 21:57  brak uprawnień KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (11/2021) Powołanie Prezesa Zarządu Spółki Kancelaria Medius Spółka Akcyjna w restrukturyzacji ? zmiana terminu rozpoczęcia sprawozdania funkcji
21:55  brak uprawnień KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (10/2021) Odwołanie Prezesa Zarządu Spółki Kancelaria Medius Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
23/07/21 15:36  brak uprawnień KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (9/2021) Delegowanie Członka Rady Nadzorczej Spółki do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu Spółki
15:33  brak uprawnień KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (8/2021) Powołanie Prezesa Zarządu Spółki Kancelaria Medius Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
15:29  brak uprawnień KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (7/2021) Złożenie rezygnacji przez Członka Zarządu
15:27  brak uprawnień KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (6/2021) Złożenie rezygnacji przez Prezesa Zarządu Spółki
12:02 KANCELARIA MEDIUS S.A.: Decyzja o dokonaniu odpisu aktualizującego
21/07/21 22:41 KANCELARIA MEDIUS S.A.: Złożenie przez Spółkę zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa
01/06/21 10:33  brak uprawnień KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (5/2021) Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect
16/05/21 16:17 KANCELARIA MEDIUS S.A.: Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o zawarciu porozumienia w sprawie ustalenia zasad spłaty wierzytelności na rzecz Emitenta
05/03/21 18:26  brak uprawnień KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (4/2021) Zmiana warunków emisji obligacji serii N
18:18 KANCELARIA MEDIUS S.A.: Wydłużenie terminu wykupu obligacji serii N