Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.16, godz. 20:39
kontakt
PERMAFIX

Komunikaty

16/08/21 20:27  brak uprawnień PERMA-FIX MEDICAL SA (9/2021) Skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2021 roku
30/07/21 18:15 PERMA-FIX MEDICAL S.A.: Otrzymanie wezwania Narodowego Centrum Badań i Rozwoju do zwrotu części dofinansowania uzyskanego przez konsorcjum projektu BIOTECHNET, dotyczącego kosztów uznanych za niekwalifikowane
28/06/21 17:30 PERMA-FIX MEDICAL S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Spółki w dniu 28 czerwca 2021 r.
17:18  brak uprawnień PERMA-FIX MEDICAL SA (8/2021) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 28 czerwca 2021 r.
16:53 PERMA-FIX MEDICAL S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 28 czerwca 2021 r.
31/05/21 22:18  brak uprawnień PERMA-FIX MEDICAL SA (7/2021) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 28 czerwca 2021 roku
21:54 PERMA-FIX MEDICAL S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 28 czerwca 2021 roku
18:57  brak uprawnień PERMA-FIX MEDICAL SA (6/2021) Raport roczny skonsolidowany za 2020 rok
18:39  brak uprawnień PERMA-FIX MEDICAL SA (5/2021) Raport roczny jednostkowy za 2020 rok
17/05/21 18:13  brak uprawnień PERMA-FIX MEDICAL SA (4/2021) Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2021 roku
26/04/21 21:18 PERMA-FIX MEDICAL S.A.: Zawieszenie prac badawczo-rozwojowych nad nowym procesem produkcji Tc-99m przez Włoską Krajową Agencję Nowych Technologii, Energetyki i Zrównoważonego Rozwoju Gospodarczego (ENEA)
15/02/21 18:49  brak uprawnień PERMA-FIX MEDICAL SA (3/2021) Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2020 roku
22/01/21 16:20 PERMA-FIX MEDICAL S.A.: Zawarcie umowy na prowadzenie depozytu akcji
16:12 PERMA-FIX MEDICAL S.A.: Zawarcie aneksu do umowy o pełnienie funkcji sponsora emisji
20/01/21 17:35  brak uprawnień PERMA-FIX MEDICAL SA (2/2021) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta