Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.16, godz. 19:03
kontakt
3RGAMES

Komunikaty

30/09/21 19:09 3R Games S.A.: 3R Games S.A. formularz raportu półrocznego
28/09/21 20:13 3R Games S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 września 2021 roku
19:54 3R Games S.A.: Powołanie Członka Rady Nadzorczej
19:48 3R Games S.A.: Treść uchwał powziętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
19:35 3R Games S.A.: Zawarcie umów pożyczek
19:16 3R Games S.A.: Powołanie Zarządu na nową kadencję
17/09/21 17:53  brak uprawnień GPW Benchmark: Komunikat: 3R Games
10/09/21 18:12 3R Games S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 września 2021 roku - korekta
02/09/21 16:36 3R Games S.A.: Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu
01/09/21 13:18 3R Games S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 września 2021 roku
17/08/21 18:04 3R Games S.A.: Wybór biegłego rewidenta
31/05/21 19:21 3R Games S.A.: 3R Games S.A. formularz raportu kwartalnego
30/04/21 20:58 3R Games S.A.: 3R Games S.A. formularz raportu rocznego
14:08 3R Games S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2021 oraz oświadczenie o zamiarze przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych zawierających kwartalną informację finansową Emitenta - korekta
01/02/21 16:43 3R Games S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2021 oraz oświadczenie o zamiarze przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych zawierających kwartalną informację finansową Emitenta