Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.25, godz. 22:31
kontakt
MEDICALG

Komunikaty

25/10/21 20:26 MEDICALGORITHMICS S.A.: Zgłoszenie kandydatów do Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A.
19:50  brak uprawnień Rafał Brzoska złożył wstępną ofertę objęcia akcji Medicalgorithmics (opis)
19:38  brak uprawnień Rafał Brzoska złożył wstępną ofertę objęcia akcji Medicalgorithmics
19:30 MEDICALGORITHMICS S.A.: Rozpoczęcie negocjacji dotyczących objęcia akcji Spółki
18:44 MEDICALGORITHMICS S.A.: Rezygnacja członka Rady Nadzorczej
24/10/21 15:51 MEDICALGORITHMICS S.A.: Projekty uchwał dotyczących spraw objętych porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. zwołanego na dzień 26 października 2021 roku
22/10/21 16:34 MEDICALGORITHMICS S.A.: Zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej spraw objętych porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. zwołanego na dzień 26 października 2021 roku
21/10/21 18:16  brak uprawnień BM Pekao obniżyło cenę docelową Medicalgorithmics do 23,7 zł
12/10/21 19:22  brak uprawnień Medicalgorithmics złożył we wrześniu 4,9 tys. wniosków o płatność od ubezpieczycieli
18:38 MEDICALGORITHMICS S.A.: Zmiana zakresu przekazywanych informacji o liczbie wniosków o płatność od ubezpieczycieli i informacja o liczbie wniosków o płatność od ubezpieczycieli złożonych we wrześniu 2021 r.
07/10/21 16:25  brak uprawnień Nowa emisja akcji Medicalgorithmics może być podobnej wielkości jak ubiegłoroczna
30/09/21 18:51 MEDICALGORITHMICS S.A.: MEDICALGORITHMICS S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
29/09/21 21:29 MEDICALGORITHMICS S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Medicalgorithmics S.A. wraz z projektami uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
24/09/21 18:16  brak uprawnień Medicalgorithmics chce pozyskać dodatkowe środki, planuje emisję akcji i obligacji
17:50 MEDICALGORITHMICS S.A.: Aktualizacja informacji na temat bieżącej sytuacji i planów Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics