Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.25, godz. 22:00
kontakt
NEXITY

Komunikaty

19/10/21 19:03 NEXITY GLOBAL S.A.: Zawiadomienie o transakcji zrealizowanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
15/10/21 23:46 NEXITY GLOBAL S.A.: Zawiadomienie akcjonariusza w sprawie zmiany udziału w głosach
23:30 NEXITY GLOBAL S.A.: Rezygnacja Członka Zarządu
23:23 NEXITY GLOBAL S.A.: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
22:57 NEXITY GLOBAL S.A.: Rozwiązanie umowy o współpracy z Columbus Energy S.A.
21:57 NEXITY GLOBAL S.A.: Wypowiedzenie umowy inwestycyjnej
20:27 NEXITY GLOBAL S.A.: Zawiadomienia akcjonariuszy w sprawie zmiany udziału w głosach
17:30 NEXITY GLOBAL S.A.: Zawiadomienia o transakcjach zrealizowanych przez osoby blisko związane z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
13/10/21 17:50 NEXITY GLOBAL S.A.: Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 r
12/10/21 19:04 NEXITY GLOBAL S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
07/10/21 18:33 NEXITY GLOBAL S.A.: Rekomendacja Rady Nadzorczej po otrzymaniu wyników analizy stanu realizacji przez poprzedni zarząd strategii biznesowej oraz przystąpienie do opracowania kierunków rozwoju Spółki
06/10/21 17:32 NEXITY GLOBAL S.A.: Uchylenie uchwał w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Nexity sp. z o.o. oraz w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użytkowania udziałów Nexity sp. z o.o.
01/10/21 21:54 NEXITY GLOBAL S.A.: NEXITY GLOBAL S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
20:51 NEXITY GLOBAL S.A.: Zmiany w organach Nexity Global S.A.
20:36 NEXITY GLOBAL S.A.: Zmiany w składzie Zarządu Nexity Global S.A.