Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.24, godz. 00:11
kontakt
AILLERON

Komunikaty

22/10/21 17:38 AILLERON S.A.: Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu Ailleron SA
27/09/21 14:28  brak uprawnień NWZ Ailleron zdecydowało o utworzeniu programu motywacyjnego
13:57 AILLERON S.A.: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na NWZ Ailleron SA w dniu 24 września 2021 r.
13:53 AILLERON S.A.: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ailleron SA w dniu 24 września 2021 r.
23/09/21 13:22 AILLERON S.A.: Informacja o transakcjach dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
10:05 AILLERON S.A.: Zgłoszenie przez Akcjonariusza projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 24 września 2021 roku
16/09/21 11:31  brak uprawnień Ailleron rozmawia ws. akwizycji z 5 spółkami; do podpisania umowy powinno dojść w '21
15/09/21 18:44  brak uprawnień Ailleron w II kw. zwiększył przychody do 46,24 mln zł, a EBITDA do 7,23 mln zł
17:30 AILLERON S.A.: AILLERON S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
02/09/21 10:43  brak uprawnień Noble Securities wycenia Ailleron na 25,2 zł za akcję
31/08/21 16:22 AILLERON S.A.: Zgłoszenie przez Akcjonariusza żądania uzupełnienia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 24 września 2021 r.
23/08/21 17:49  brak uprawnień NWZ Ailleron zdecyduje o utworzeniu programu motywacyjnego
17:17 AILLERON S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ailleron SA na dzień 24 września 2021 roku
12/08/21 17:11 AILLERON S.A.: Podpisanie umowy na wdrożenie iLumio w 60 hotelach sieci Bould w Arabii Saudyjskiej
10/08/21 12:11 AILLERON S.A.: Informacja o transakcjach dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze