Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.23, godz. 23:50
kontakt
WORKSERV

Komunikaty

12/10/21 20:30 WORK SERVICE S.A.: Opinia Rady Nadzorczej do zastzreżenia biegłego rewidenta za I półrocze 2021
20:24 WORK SERVICE S.A.: komentarz Zarządu do zastrzeżenia biegłego rewidenta za I półrocze 2021
06/10/21 19:42 WORK SERVICE S.A.: Content of resolutions subject to voting at the Extraordinary General Meeting of Work Service S.A. held on 6 October 2021.
19:33 WORK SERVICE S.A.: Treść uchwał poddanych pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Work Service S.A. w dniu 6 października 2021 r.
19:21 WORK SERVICE S.A.: List of shareholders holding at least 5% of the total number of votes at the Extraordinary General Meeting of Work Service S.A. held on 6 October 2021.
19:13 WORK SERVICE S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Work Service S.A. w dniu 6 października 2021 r.
30/09/21 22:01 WORK SERVICE S.A.: WORK SERVICE S.A. formularz skonsolidowanego raportu półrocznego
21:58 WORK SERVICE S.A.: WORK SERVICE S.A. formularz skonsolidowanego raportu półrocznego
18:21 WORK SERVICE S.A.: Przekazanie do wiadomości publicznej opóźnionej informacji poufnej dotyczącej prowadzenia przez Emitenta negocjacji w przedmiocie ustalenia warunków sprzedaży wszystkich udziałów w Prohumán 2004 Kft.
WORK SERVICE S.A.: Making public of delayed confidential information concerning negotiations by the Issuer regarding the determination of the terms of sale of all shares in Prohumán 2004 Kft.
18:11  brak uprawnień Work Service negocjuje sprzedaż swoich udziałów w spółce Prohumán 2004
23/09/21 22:35 WORK SERVICE S.A.: Disclosure of information to the public
22:29 WORK SERVICE S.A.: Podanie informacji do publicznej wiadomości
22/09/21 22:46 WORK SERVICE S.A.: Information on filing a lawsuit by a shareholder for repealing of resolution of the general meeting.
22:44 WORK SERVICE S.A.: Informacja o wniesieniu przez akcjonariusza powództwa o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia.