Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.24, godz. 00:05
kontakt
MEXPOLSKA

Komunikaty

23/09/21 17:56 MEX POLSKA S.A.: MEX POLSKA S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
17:55 MEX POLSKA S.A.: MEX POLSKA S.A. formularz raportu półrocznego
18/08/21 16:11 MEX POLSKA S.A.: Informacja dotycząca wstępnych szacunkowych skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta za pierwsze półrocze 2021 r.
30/07/21 12:07  brak uprawnień MEX POLSKA SA (2/2021) Mex Polska Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
28/06/21 19:48 MEX POLSKA S.A.: Powołanie członków Zarządu II wspólnej kadencji
17:00 MEX POLSKA S.A.: Powołanie członków Rady Nadzorczej II wspólnej kadencji.
14:40 MEX POLSKA S.A.: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi w dniu 28 czerwca 2021 r.
14:32 MEX POLSKA S.A.: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi w dniu 28 czerwca 2021 r.
22/06/21 18:23 MEX POLSKA S.A.: Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały na Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Mex Polska" S.A. zwołane na dzień 28 czerwca 2021 roku
31/05/21 17:31 MEX POLSKA S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Mex Polska" S.A.
27/05/21 MEX POLSKA S.A.: MEX POLSKA S.A. formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
05/05/21 16:18  brak uprawnień MEX POLSKA SA (1/2021) Mex Polska S.A. raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk
10:14 MEX POLSKA S.A.: Śmierć członka Rady Nadzorczej Emitenta
29/04/21 20:21 MEX POLSKA S.A.: Stanowisko Rady Nadzorczej Spółki w sprawie pokrycia straty netto za rok 2020
19:35 MEX POLSKA S.A.: MEX POLSKA S.A.