Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.25, godz. 23:44
kontakt
YOSHI

Komunikaty

18/10/21 13:40 Yoshi lnnovation S.A.: Rejestracja i uzyskanie przez Emitenta kodu NCAGE (NATO Commercial and Government Entity Code)
07/10/21 17:23  brak uprawnień YOSHI INNOVATION SA (31/2021) Zawarcie aneksu nr 1 do umowy o wprowadzenie akcji serii D Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu
04/10/21 20:28  brak uprawnień YOSHI INNOVATION SA (30/2021) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 5 listopada 2021 roku
20:21 Yoshi lnnovation S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 5 listopada 2021 roku
19:51  brak uprawnień YOSHI INNOVATION SA (29/2021) Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 12 października 2021 r.
19:41 Yoshi lnnovation S.A.: Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 12 października 2021 r.
01/10/21 10:53 Yoshi lnnovation S.A.: Zakończenie kolejnego etapu prac nad budową urządzenia hiperbarycznego
20/09/21 14:23  brak uprawnień YOSHI INNOVATION SA (28/2021) Korekta raportu okresowego za II kwartał 2021 roku
15/09/21 18:42  brak uprawnień YOSHI INNOVATION SA (27/2021) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 12 października 2021 roku
18:18 Yoshi lnnovation S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 12 października 2021 roku
12:17 Yoshi lnnovation S.A.: Objęcie udziałów spółki Mikrovolt sp. z o.o.
09/09/21 12:12  brak uprawnień YOSHI INNOVATION SA (26/2021) Zawarcie umowy o wprowadzenie akcji serii D Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu
02/09/21 13:10 Yoshi lnnovation S.A.: Podpisanie umowy inwestycyjnej
31/08/21 10:15 Yoshi lnnovation S.A.: Ponowna zmiana terminu zakończeniu rozmów w zakresie objętym listem intencyjnym podpisa-nym przez spółkę zależną od emitenta, tj. Polymertech sp. z o.o.
26/08/21 18:47 Yoshi lnnovation S.A.: Zawarcie umowy konsorcjum z Politechniką Częstochowską