Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.23, godz. 22:20
kontakt
EFENERGI

Komunikaty

13/08/21 14:08  brak uprawnień EUROPEJSKI FUNDUSZ ENERGII SA (10/2021) Raport okresowy za II kwartał 2021
01/07/21 18:19 EUROPEJSKI FUNDUSZ ENERGII S.A.: Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 30.06.2021r. oraz mieli co najmniej 5% głosów
30/06/21 15:24  brak uprawnień EUROPEJSKI FUNDUSZ ENERGII SA (9/2021) Powołanie członka Rady Nadzorczej Europejski Fundusz Energii Spółka Akcyjna
15:15  brak uprawnień EUROPEJSKI FUNDUSZ ENERGII SA (8/2021) Aneks do umowy z Autoryzowanym Doradcą
15:11  brak uprawnień EUROPEJSKI FUNDUSZ ENERGII SA (7/2021) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 30 czerwca 2021 roku
03/06/21 22:21 EUROPEJSKI FUNDUSZ ENERGII S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2021 r. wraz z projektami uchwał
22:10  brak uprawnień EUROPEJSKI FUNDUSZ ENERGII SA (6/2021) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2021 r. wraz z projektami uchwał
31/05/21 13:14  brak uprawnień EUROPEJSKI FUNDUSZ ENERGII SA (5/2021) Raport roczny za 2020r.
17/05/21 18:43  brak uprawnień EUROPEJSKI FUNDUSZ ENERGII SA (4/2021) Raport okresowy za I kwartał 2021
30/04/21 11:15 EUROPEJSKI FUNDUSZ ENERGII S.A.: Zawiadomienie o bezpośrednim zmniejszeniu i zawiadomienie o bezpośrednim zwiększeniu udziału w Europejskim Funduszu Energii S.A.
03/04/21 12:03  brak uprawnień EUROPEJSKI FUNDUSZ ENERGII SA (3/2021) Zawarcie umowy o badanie sprawozdania finansowego
15/02/21 18:23  brak uprawnień EUROPEJSKI FUNDUSZ ENERGII SA (2/2021) Raport okresowy za IV kwartał 2020r.
16/01/21 10:49  brak uprawnień EUROPEJSKI FUNDUSZ ENERGII SA (1/2021) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku
05/12/20 11:07 EUROPEJSKI FUNDUSZ ENERGII S.A.: Piąte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
18/11/20 09:41 EUROPEJSKI FUNDUSZ ENERGII S.A.: Czwarte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji