Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.23, godz. 23:01
kontakt
RYVU

Komunikaty

29/09/21 07:53  brak uprawnień Erste rekomenduje "trzymaj" Ryvu Therapeutics
28/09/21 17:25  brak uprawnień BM Pekao podnosi cenę docelową Ryvu Therapeutics do 79,1 zł
10:01  brak uprawnień Noble Securities obniżył rekomenduję dla Ryvu Therapeutics do "akumuluj"
25/09/21 10:39 RYVU THERAPEUTICS S.A.: Złożenie pozwu przeciwko Mota-Engil Central Europe S.A. w związku z budową Centrum Badawczo-Rozwojowego / Filing a lawsuit against Mota-Engil Central Europe S.A. in connection with construction of the Research and Development Center
08/09/21 17:24 RYVU THERAPEUTICS S.A.: RYVU THERAPEUTICS S.A. formularz raportu półrocznego
25/08/21 18:08  brak uprawnień Ryvu Therapeutics podało pierwszą dawkę RVU120 w ramach badania fazy I/II u pacjentów z guzami litymi
17:53 RYVU THERAPEUTICS S.A.: Podanie RVU120 (SEL120) pierwszemu pacjentowi w ramach fazy I/II badania klinicznego w terapii nawrotowych/opornych na leczenie, przerzutowych lub zaawansowanych guzów litych
17:52 RYVU THERAPEUTICS S.A.: Rezygnacja Członka Zarządu Spółki z pełnionej funkcji
18/08/21 22:18  brak uprawnień Aviva OFE ma powyżej 5 proc. akcji Ryvu Therapeutics
21:24 RYVU THERAPEUTICS S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 OfertPublU od Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander o przekroczeniu 5% głosów w Spółce / Notification from Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander on exceeding the threshold of 5% of the total number of votes in the Company
13/08/21 13:41 RYVU THERAPEUTICS S.A.: Powiadomienie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Spółce w związku z realizacją Programu Motywacyjnego - art. 19 MAR / Notification from person discharging managerial responsibilities in the Company due to execution of the Stock Grant Program - Article 19 of MAR
01/08/21 10:30  brak uprawnień RYVU (1/2021) RYVU THERAPEUTICS Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
21/07/21 22:16 RYVU THERAPEUTICS S.A.: Powiadomienie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Spółce - art. 19 MAR / Notification from person discharging managerial responsibilities in the Company - Article 19 of MAR
14/07/21 14:58  brak uprawnień Ryvu Therapeutics ma zgodę FDA na wznowienie badania klinicznego RVU120 (opis)
14:48  brak uprawnień Ryvu Therapeutics ma zgodę FDA na wznowienie badania klinicznego RVU120