Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.20, godz. 14:37
kontakt
DANKS

Komunikaty

16/08/21 21:58  brak uprawnień DANKS ECDP SA (7/2021) Danks - raport okresowy za II kwartał 2021
06/07/21 23:34 DANKS S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. w dniu 28 czerwca 2021 roku
29/06/21 12:03  brak uprawnień DANKS ECDP SA (6/2021) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. w dniu 28 czerwca 2021 roku.
09/06/21 19:36 DANKS S.A.: Uzyskanie Tytułu wykonawczego opatrzonego klauzulą wykonalności oraz skierowanie sprawy do postępowania egzekucyjnego.
02/06/21 09:29 DANKS S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2021 roku
09:15  brak uprawnień DANKS ECDP SA (5/2021) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2021 roku
31/05/21 23:36  brak uprawnień DANKS ECDP SA (4/2021) Raport roczny za rok 2020
17/05/21 22:12  brak uprawnień DANKS ECDP SA (3/2021) Danks - raport okresowy za I kwartał 2021
14/04/21 23:13 DANKS S.A.: Zawarcie umowy ws. przeprowadzenia due diligence wierzytelności
22/03/21 22:38 DANKS S.A.: Nabycie od banku wierzytelności zabezpieczonej hipoteką
04/03/21 20:38 DANKS S.A.: Nabycie akcji Emitenta przez członka Rady Nadzorczej Emitenta
03/03/21 20:51 DANKS S.A.: : Udzielnie pożyczki spółce celowej i planowane nabycie od banku wierzytelności zabezpieczonej hipoteką
15/02/21 23:07  brak uprawnień DANKS ECDP SA (2/2021) Danks - raport okresowy za IV kwartał 2020
29/01/21 23:26  brak uprawnień DANKS ECDP SA (1/2021) Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2021
13/01/21 15:56 DANKS S.A.: Transakcja na akcjach Emitenta dokonana przez członka rady nadzorczej Emitenta