Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.21, godz. 23:27
kontakt
KRUKSA

Komunikaty

13/10/21 16:37  brak uprawnień BM mBanku zmieniło rekomendacje lub ceny docelowe dla 9 spółek z GPW
11/10/21 11:16  brak uprawnień Kruk spodziewa się, że IV kw. pod względem inwestycji będzie mocny
08/10/21 12:32  brak uprawnień Kruk zainwestował 289 mln zł w portfele wierzytelności w III kw. (opis)
12:16  brak uprawnień Kruk zainwestował 289 mln zł w portfele wierzytelności w III kw.
12:08 KRUK S.A.: Informacja o nakładach oraz wpłatach dotyczących portfeli wierzytelności
07/10/21 20:56 KRUK S.A.: Informacja o transakcjach na akcjach KRUK S.A.
05/10/21 18:15 KRUK S.A.: Rejestracja zmiany Statutu Spółki
24/09/21 16:44 KRUK S.A.: Zawarcie aneksu do umowy konsorcjalnego kredytu rewolwingowego
20/09/21 18:03 KRUK S.A.: KRUK S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
17:56 KRUK S.A.: Uzupełnienie o brakujące oświadczenie raportu okresowego za I półrocze 2021 roku
17/09/21 07:47  brak uprawnień Citi podniósł rekomendację dla Kruka do "neutralnie"
13/09/21 17:39  brak uprawnień GPW: - Komunikat - KRUK
09/09/21 13:36  brak uprawnień Kruk spodziewa się utrzymania wyższych wpłat od klientów
08/09/21 17:59  brak uprawnień Zysk netto Kruka w I poł. '21 wyniósł 396 mln zł, zgodny z szacunkami
17:17 KRUK S.A.: KRUK S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego