Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.16, godz. 20:25
kontakt
MPLVER

Komunikaty

01/10/21 12:53 MPL VERBUM S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MPL VERBUM S.A. na dzień 29 października 2021r.
12:05  brak uprawnień MPL VERBUM SA (9/2021) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MPL VERBUM S.A. na dzień 29 października 2021r.
27/09/21 21:13  brak uprawnień MPL VERBUM SA (8/2021) Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny MPL VERBUM S.A. za rok obrotowy 2020/2021.
14/09/21 18:03  brak uprawnień MPL VERBUM SA (7/2021) Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał roku obrachunkowego 2021/2022.
30/06/21 11:23  brak uprawnień MPL VERBUM SA (6/2021) Zmiana w składzie Zarządu MPL VERBUM S.A.
11:17 MPL VERBUM S.A.: Zmiana w składzie Zarządu MPL VERBUM S.A.
16/06/21 22:56  brak uprawnień MPL VERBUM SA (5/2021) Korekta jednostkowego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał roku obrachunkowego 2020/2021.
14/06/21 22:11  brak uprawnień MPL VERBUM SA (4/2021) Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał roku obrachunkowego 2020/2021.
28/05/21 14:15  brak uprawnień MPL VERBUM SA (3/2021) Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2021/2022.
06/04/21 17:12 MPL VERBUM S.A.: Zawarcie umowy o dofinansowanie przez Spółkę zależną MPL VERBUM S.A.
17/03/21 21:51  brak uprawnień MPL VERBUM SA (2/2021) Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał roku obrachunkowego 2020/2021.
29/01/21 10:43 MPL VERBUM S.A.: Piąte wezwanie do złożenia dokumentów akcji w związku z dematerializacją
10:25  brak uprawnień MPL VERBUM SA (1/2021) Piąte wezwanie do złożenia dokumentów akcji w związku z dematerializacją
30/12/20 18:03 MPL VERBUM S.A.: Czwarte wezwanie do złożenia dokumentów akcji w związku z dematerializacją
17:57  brak uprawnień MPL VERBUM SA (14/2020) Czwarte wezwanie do złożenia dokumentów akcji w związku z dematerializacją