Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.08, godz. 13:51
kontakt
FINTECH

Komunikaty

30/11/21 17:28 FINTECH S.A.: Zawarcie umowy partnerskiej ze Spectra Logic Europe Ltd.
15/11/21 01:28  brak uprawnień FINTECH SA (11/2021) Raport okresowy Fintech S.A. za III kwartał 2021 r.
05/09/21 21:24 FINTECH S.A.: Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
01/09/21 23:40 FINTECH S.A.: Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej - przekroczenie progu powyżej 30% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
15/08/21 10:08  brak uprawnień FINTECH SA (10/2021) Korekta raportu okresowego za II kwartał 2021 r.
09:58  brak uprawnień FINTECH SA (9/2021) Raport okresowy za II kwartał 2021 r.
29/07/21 08:42 FINTECH S.A.: Zawarcie umowy ramowej przez spółkę zależną - Fintech Health sp. z o.o.
05/07/21 18:40  brak uprawnień FINTECH SA (8/2021) Treść uchwał w przedmiocie zmiany statutu Fintech S.A. podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 5 lipca 2021 r.
18:04 FINTECH S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Fintech S.A. w dniu 5 lipca 2021 roku
17:53  brak uprawnień FINTECH SA (7/2021) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Fintech S.A. w dniu 5 lipca 2021 r.
16/06/21 07:53 FINTECH S.A.: Zawarcie Listu Intencyjnego przez spółkę zależną Emitenta - Fintech Health
14/06/21 16:59 FINTECH S.A.: Rejestracja spółki zależnej - Fintech Health
08/06/21 23:35  brak uprawnień FINTECH SA (6/2021) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 5 lipca 2021 roku
14/05/21 21:45  brak uprawnień FINTECH SA (5/2021) Raport okresowy za I kwartał 2021 r. - Fintech S.A.
21/03/21 23:23  brak uprawnień FINTECH SA (4/2021) Raport roczny Fintech S.A. za rok 2020