Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.23, godz. 21:50
kontakt
OXYGEN

Komunikaty

11/10/21 17:13  brak uprawnień OXYGEN SA (17/2021) Zmiana adresu Spółki
29/09/21 21:48 OXYGEN S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 października 2021 r.
21:38  brak uprawnień OXYGEN SA (16/2021) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 października 2021 r.
06/09/21 18:02 OXYGEN S.A.: Zawarcie umowy wydawniczej
17:58 OXYGEN S.A.: Zawarcie umowy ramowej o stworzenie gry
13/08/21 20:12  brak uprawnień OXYGEN SA (15/2021) Skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2021 roku
12:42 OXYGEN S.A.: Zawarcie ramowej umowy o współpracy
04/08/21 15:55 OXYGEN S.A.: Zawarcie przez spółkę zależną istotnej umowy wydawniczej
22/07/21 21:11 OXYGEN S.A.: Zawarcie przez spółkę zależną istotnej umowy wydawniczej
09/06/21 14:41 OXYGEN S.A.: Zawarcie umowy wydawniczej
07/06/21 17:04 OXYGEN S.A.: Transakcja zrealizowana przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
31/05/21 23:23  brak uprawnień OXYGEN SA (14/2021) Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Oxygen S.A. za rok obrotowy 2020
23:21  brak uprawnień OXYGEN SA (13/2021) Jednostkowy raport roczny spółki Oxygen S.A. za 2020 rok obrotowy
28/05/21 21:33 OXYGEN S.A.: Dokonanie odpisów aktualizujących
14/05/21 22:02  brak uprawnień OXYGEN SA (12/2021) Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2021 roku