Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.28, godz. 23:11
kontakt
APNPROM

Komunikaty

28/10/21 19:19 A.P.N. PROMISE S.A.: Powiadomienie o nabyciu pakietu akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.
19:12 A.P.N. PROMISE S.A.: Powiadomienie o nabyciu pakietu akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.
15:30 A.P.N. PROMISE S.A.: Powiadomienie o nabyciu pakietu akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.
25/10/21 10:22  brak uprawnień APN Promise ma umowę z Telewizją Polską z wynagrodzeniem 19,1 mln zł netto
10:15 A.P.N. PROMISE S.A.: Zawarcie umowy z Telewizją Polską S.A.
12/10/21 11:41 A.P.N. PROMISE S.A.: Zawarcie aneksu do programu partnerskiego Microsoft Channel Partner.
16/08/21 12:17 A.P.N. PROMISE S.A.: Rejestracja spółki zależnej APN Promis Ukraina LCC.
13/08/21 17:30  brak uprawnień APN PROMISE SA (11/2021) Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej APN Promise za II kwartał 2021 roku.
14:22 A.P.N. PROMISE S.A.: Wyznaczenie pierwszego dnia notowania na rynku NewConnect akcji serii G i H spółki APN Promise S.A.
12/08/21 17:15  brak uprawnień GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania na NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii G i H spółki A.P.N. PROMISE S.A.
29/07/21 18:00 A.P.N. PROMISE S.A.: Uchwała w sprawie wprowadzenia akcji do obrotu na rynku NewConnect.
17:35  brak uprawnień GPW: w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii G oraz H spółki A.P.N. PROMISE SA
21/07/21 12:17 A.P.N. PROMISE S.A.: Wniosek o wprowadzenie akcji serii H i G do obrotu giełdowego na rynku NewConnect.
08/07/21 11:17 A.P.N. PROMISE S.A.: Zamiar utworzenia spółki zależnej na terenie Ukrainy.
29/06/21 14:36  brak uprawnień APN PROMISE SA (10/2021) Treść uchwał podjętych przez ZWZ APN Promise S.A. w dniu 29 czerwca 2021 roku.