Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.16, godz. 20:28
kontakt
MODERNCOM

Komunikaty

07/10/21 17:46 MODERN COMMERCE S.A.: Informacja o zawarciu aneksu do udzielonej pożyczki przez Emitenta
05/10/21 17:16  brak uprawnień GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania na NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii O spółki MODERN COMMERCE S.A.
04/10/21 11:13  brak uprawnień Moliera2 miało do końca sierpnia 66,8 mln zł sprzedaży, wzrost o 30 proc. rdr
08:57 MODERN COMMERCE S.A.: Informacja o wynikach finansowych IT Fashion Polska Group & Partners sp. z o.o. - istotnej spółki zależnej od Emitenta
01/10/21 18:00 MODERN COMMERCE S.A.: Informacja o udzieleniu pożyczki przez Emitenta
17:56 MODERN COMMERCE S.A.: Informacja o spłaceniu pożyczki udzielonej przez Emitenta spółce zależnej
17:53 MODERN COMMERCE S.A.: Informacja o podpisaniu porozumienia dotyczącego spłaty zobowiązania przez spółkę zależną od Emitenta
17:51 MODERN COMMERCE S.A.: Informacja o podpisaniu porozumienia dotyczącego spłaty zobowiązania przez spółkę zależną od Emitenta
17:46 MODERN COMMERCE S.A.: Informacja o objęciu akcji przez Emitenta
24/09/21 16:55 MODERN COMMERCE S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta
23/09/21 18:42 MODERN COMMERCE S.A.: Otrzymanie zawiadomień o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta
18:07  brak uprawnień GPW: w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii O spółki MODERN COMMERCE S.A.
22/09/21 20:12 MODERN COMMERCE S.A.: Otrzymanie zawiadomień o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta
21/09/21 22:29 MODERN COMMERCE S.A.: Informacja o wykonaniu umowy inwestycyjnej
17/09/21 21:27 MODERN COMMERCE S.A.: Spełnienie warunku z zawartej umowy inwestycyjnej