Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.25, godz. 23:41
kontakt
EUROHIT

Komunikaty

30/08/21 16:23 EUROHIT S.A.: Podpisanie Planu Połączenia
09/08/21 20:29  brak uprawnień EUROHIT SA (7/2021) Raport okresowy za II kwartał 2021 r.
03/08/21 13:48  brak uprawnień EUROHIT SA (6/2021) Zmiana terminu publikacji raportu za II kwartał 2021 r.
30/06/21 16:49 EUROHIT S.A.: Zawarcie aneksu do porozumienia o podstawowych warunkach transakcji "Term Sheet"
29/06/21 13:42 EUROHIT S.A.: Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ w dniu 29 czerwca 2021 r.
13:35  brak uprawnień EUROHIT SA (5/2021) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
02/06/21 16:45  brak uprawnień EUROHIT SA (4/2021) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 29 czerwca 2021 r.
16:37 EUROHIT S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 29 czerwca 2021 r.
06/05/21 22:31  brak uprawnień EUROHIT SA (3/2021) Raport okresowy za I kwartał 2021 r.
30/04/21 19:33 EUROHIT S.A.: Zawarcie aneksu do porozumienia o podstawowych warunkach transakcji "Term Sheet"
05/03/21 04:09  brak uprawnień EUROHIT SA (2/2021) Raport roczny za 2020 rok obrotowy
28/02/21 16:06 EUROHIT S.A.: Zawarcie aneksu do porozumienia o podstawowych warunkach transakcji "Term Sheet"
05/02/21 17:13 EUROHIT S.A.: Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w głosach
04/02/21 13:37 EUROHIT S.A.: Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w głosach
03/02/21 21:20 EUROHIT S.A.: Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w głosach