Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.25, godz. 22:42
kontakt
SEVENET

Komunikaty

22/10/21 15:37  brak uprawnień SEVENET SA (8/2021) Raport roczny za rok obrotowy 2020/2021
20/10/21 11:44 SEVENET S.A.: Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii G i serii H na rynku New Connect po asymilacji tych akcji
19/10/21 12:44  brak uprawnień GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii G i H spółki SEVENET S.A.
14/10/21 18:39  brak uprawnień GPW: w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii G i H spółki SEVENET S.A.
11/10/21 08:51  brak uprawnień Atende i Sevenet podpisały list intencyjny ws. połączenia działalności związanych z integracją teleinformatyczną
08:31 SEVENET S.A.: PODPISANIE LISTU INTENCYJNEGO
30/09/21 14:13 SEVENET S.A.: Podpisanie istotnego Aneksu do umowy
14/09/21 14:28 SEVENET S.A.: Podpisanie istotnej umowy
14:17 SEVENET S.A.: Podpisanie umowy kredytowej
12/08/21 12:45  brak uprawnień SEVENET SA (7/2021) Raport kwartalny za II kwartał 2021 r. (IV kwartał w roku obrotowym 2020/2021 Spółki)
23/06/21 13:44  brak uprawnień SEVENET SA (6/2021) Powzięcie widomości o objęciu i zarejestrowaniu w KDPW akcji serii G i serii H wyemitowanych w ramach zarejestrowanego kapitału warunkowego
10/06/21 16:41  brak uprawnień SEVENET SA (5/2021) Zakończenie subskrypcji Akcji serii H
16:14  brak uprawnień SEVENET SA (4/2021) Zakończenie subskrypcji Akcji serii G
25/05/21 09:47 SEVENET S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
09:36 SEVENET S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR