Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.16, godz. 21:05
kontakt
KRVITAMI

Komunikaty

06/09/21 12:59 KRYNICA VITAMIN S.A.: Wyrażenie zgody przez Radę Nadzorczą Spółki na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2021
30/08/21 19:00  brak uprawnień Krynica Vitamin planuje wypłacić zaliczkę na poczet dywidendy za '21 w kwocie 1,47 zł na akcję
18:49 KRYNICA VITAMIN S.A.: Uchwała Zarządu w sprawie wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2021
25/08/21 23:29 KRYNICA VITAMIN S.A.: KRYNICA VITAMIN S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
20/08/21 15:22 KRYNICA VITAMIN S.A.: Szacunkowe wybrane dane finansowe Krynica Vitamin S.A. za I półrocze 2021 r.
13:39 KRYNICA VITAMIN S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu za I półrocze 2021 roku
02/08/21 17:42 KRYNICA VITAMIN S.A.: Rejestracja połączenia Krynica Vitamin S.A. ze spółką zależną
11:20 KRYNICA VITAMIN S.A.: Zawarcie umowy ramowej z Ekipa i Koral w zakresie produkcji napojów- korekta numeracji raportu bieżącego z dnia 30 lipca 2021 roku
30/07/21 17:55 KRYNICA VITAMIN S.A.: Zawarcie umowy ramowej z Ekipa i Koral w zakresie produkcji napojów
14:39  brak uprawnień KRVITAMIN (1/2021) Krynica Vitamin Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
28/06/21 19:38 KRYNICA VITAMIN S.A.: Zawarcie umowy o kredyt inwestycyjny i aneksu do umowy wieloproduktowej z ING Bank Śląski S.A.
16:20 KRYNICA VITAMIN S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Krynica Vitamin S.A. w dniu 28 czerwca 2021 r.
16:12 KRYNICA VITAMIN S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krynica Vitamin S.A. w dniu 28 czerwca 2021 r.
14:44 KRYNICA VITAMIN S.A.: Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2020
07/06/21 16:03 KRYNICA VITAMIN S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 7 czerwca 2021 r.