Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.25, godz. 22:17
kontakt
LOKABUDO

Komunikaty

16/10/21 18:26 brak uprawnień LOKATY BUDOWLANE SA (16/2021) Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą
12/10/21 17:43 brak uprawnień GPW: Komunikat - LOKATY BUDOWLANE
11/10/21 19:15 brak uprawnień LOKATY BUDOWLANE SA (15/2021) Skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2021 r.
19:14 brak uprawnień LOKATY BUDOWLANE SA (14/2021) Jednostkowy raport okresowy za II kwartał 2021 r.
06/10/21 15:02 brak uprawnień LOKATY BUDOWLANE SA (13/2021) Zmiana terminu publikacji raportów jednostkowego i skonsolidowanego za II kwartał 2021 roku
28/09/21 14:43 brak uprawnień LOKATY BUDOWLANE SA (12/2021) Treść uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu
14:36 LOKATY BUDOWLANE S.A.: WZA - lista akcjonariuszy powyżej 5%
10:15 brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki LOKATY BUDOWLANE S.A oraz nałożenia na tę spółkę obowiązku zawarcia umowy z Autoryzowanym Doradcą
23/09/21 18:26 brak uprawnień LOKATY BUDOWLANE SA (11/2021) Korekta skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy 2020 wraz ze sprawozdaniem audytora z badania sprawozdania finansowego
18:22 brak uprawnień LOKATY BUDOWLANE SA (10/2021) Korekta jednostkowego raportu rocznego za rok obrotowy 2020 wraz ze sprawozdaniem audytora z badania sprawozdania finansowego
22/09/21 15:41 brak uprawnień LOKATY BUDOWLANE SA (9/2021) Powołanie członka Rady Nadzorczej Lokaty Budowlane Spółka Akcyjna w drodze kooptacji
26/08/21 13:53 LOKATY BUDOWLANE S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
13:41 brak uprawnień LOKATY BUDOWLANE SA (8/2021) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
28/05/21 18:46 brak uprawnień LOKATY BUDOWLANE SA (7/2021) Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2020
18:44 brak uprawnień LOKATY BUDOWLANE SA (6/2021) Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2020