Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.25, godz. 23:20
kontakt
INTERMED

Komunikaty

23/09/21 16:22 IMS S.A.: Podpisanie istotnej umowy inwestycyjnej - aktualizacja informacji
21/09/21 17:20 IMS S.A.: IMS S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
16/08/21 16:20 IMS S.A.: Informacja o transakcjach na akcjach Spółki
28/07/21 17:01  brak uprawnień IMS SA (2/2021) IMS Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
27/07/21 14:02 IMS S.A.: Podpisanie istotnej umowy inwestycyjnej
12/07/21 08:19  brak uprawnień IMS ma umowę na dostarczanie bibliotek muzycznych; roczne przychody z tego tytułu szacuje na ok. 5-7 mln zł
08:04 IMS S.A.: Podpisanie istotnej umowy przez Closer Music Sp. z o.o.
09/07/21 13:06 IMS S.A.: Podpisanie istotnej umowy inwestycyjnej
29/06/21 11:54 IMS S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IMS S.A. w dniu 29.06.2021 roku
11:27 IMS S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie IMS S.A. w dniu 29.06.2021 roku.
10:08  brak uprawnień IMS wypłaci 0,1 zł dywidendy na akcję za '20
10:02 IMS S.A.: Wypłata dywidendy
25/06/21 08:06 IMS S.A.: Podpisanie istotnej umowy inwestycyjnej
23/06/21 22:27 IMS S.A.: Opinia Rady Nadzorczej w sprawie rekomendacji Zarządu dotyczącej wypłaty dywidendy za rok 2020
02/06/21 16:34 IMS S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMS S.A. na 29 czerwca 2021 roku