Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.25, godz. 23:42
kontakt
QUERCUS

Komunikaty

22/10/21 17:52 QUERCUS TFI S.A.: Spełnienie ostatniego z warunków zawieszających w transakcji nabycia 100% udziałów Domu Inwestycyjnego Xelion Sp. z o.o.
21/10/21 12:11 QUERCUS TFI S.A.: Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
19/10/21 08:04  brak uprawnień Quercus miał w III kwartale 4,1 mln zł zysku netto
07:34 QUERCUS TFI S.A.: QUERCUS TFI S.A. formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
13/10/21 16:05 QUERCUS TFI S.A.: Powstanie obowiązku sporządzania i publikowania skonsolidowanych raportów okresowych
06/10/21 13:04 QUERCUS TFI S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Quercus TFI S.A.
04/10/21 10:39 QUERCUS TFI S.A.: Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A.
30/09/21 16:59 QUERCUS TFI S.A.: Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Quercus TFI S.A.
10/09/21 17:50  brak uprawnień Fundusze Quercus TFI zeszły poniżej progu 5 proc. akcji Mostostalu Zabrze
07/09/21 10:59  brak uprawnień KNF nie sprzeciwia się przejęciu DI Xelion przez Quercus TFI
10:44 QUERCUS TFI S.A.: Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie braku podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec zamiaru nabycia 100% udziałów Domu Inwestycyjnego Xelion Sp. z o.o.
06/09/21 16:27  brak uprawnień Quercus TFI ma ponad 5 proc. Mostostalu Zabrze
03/09/21 19:56 QUERCUS TFI S.A.: Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A. wraz z projektami uchwał
02/09/21 20:59  brak uprawnień Quercus Parasolowy SFIO ma ponad 5 proc. głosów na WZ Skarbca Holding
07:59 QUERCUS TFI S.A.: Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A.