Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.25, godz. 23:40
kontakt
01CYBER

Komunikaty

30/09/21 20:04  brak uprawnień 01CYBERATON PROENERGY SA (12/2021) Nałożenie na Emitenta kary upomnienia przez Zarząd GPW
27/09/21 18:18  brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki 01CYBERATON PROENERGY S.A.
16/08/21 21:29  brak uprawnień 01CYBERATON PROENERGY SA (11/2021) Raport kwartalny za II kwartał 2021 roku
11/08/21 14:53 01CYBERATON PROENERGY S.A.: Zawarcie przez spółkę zależną umów dzierżawy pod budowę 13 elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy 99,7 MW.
08/07/21 19:34 01CYBERATON PROENERGY S.A.: Zmiana stanu posiadania
01/07/21 19:10  brak uprawnień GPW: Komunikat (NewConnect)
30/06/21 19:19 01CYBERATON PROENERGY S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym
19:04  brak uprawnień 01CYBERATON PROENERGY SA (10/2021) Treść uchwał podjętych na Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30.06.2021 roku
29/06/21 18:48  brak uprawnień 01CYBERATON PROENERGY SA (9/2021) Sprawozdanie Finansowe za rok 2020
16/06/21 19:10 01CYBERATON PROENERGY S.A.: Zmiana stanu posiadania
18:49  brak uprawnień 01CYBERATON PROENERGY SA (8/2021) Rejestracja przez Sąd zmiany statutu Emitenta w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego do kwoty 131.116.608,00 zł.
02/06/21 20:19 01CYBERATON PROENERGY S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2021 roku
19:57  brak uprawnień 01CYBERATON PROENERGY SA (7/2021) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2021 roku
01/06/21 19:55 01CYBERATON S.A.: Zmiana adresu siedziby Emitenta
31/05/21 21:20  brak uprawnień 01CYBERATON PROENERGY SA (6/2021) Sprawozdanie finansowe za rok 2020