Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.20, godz. 14:31
kontakt
CFIHOL

Komunikaty

04/10/21 21:18  brak uprawnień CFI HOLDING SA (1/2021) CFI Holding Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
15/09/21 22:04 CFI HOLDING S.A.: CFI HOLDING S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
01/08/21 23:29 CFI HOLDING S.A.: Informacja na temat stanu stosowania przez CFI Holding S.A. zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021
21/07/21 00:24 CFI HOLDING S.A.: Przychody Grupy Kapitałowej CFI Holding S.A. w II kwartale 2021 roku
01/07/21 13:33 CFI HOLDING S.A.: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZ CFI HOLDING S.A. w dniu 30 czerwca 2021 roku
13:27 CFI HOLDING S.A.: Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CFI Holding S.A. w dniu 30.06.2021 roku
02/06/21 21:11 CFI HOLDING S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CFI Holding S.A.
21/05/21 17:14 CFI HOLDING S.A.: CFI HOLDING S.A. formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
01/05/21 02:58 CFI HOLDING S.A.: CFI HOLDING S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
02:51 CFI HOLDING S.A.: CFI HOLDING S.A. formularz raportu rocznego
27/04/21 13:48 CFI HOLDING S.A.: Zmiana terminu publikacji raportów okresowych
20/04/21 17:47 CFI HOLDING S.A.: Przychody Grupy Kapitałowej CFI Holding S.A. w I kwartale 2021 roku
06/03/21 17:33 CFI HOLDING S.A.: Rezygnacja osoby nadzorującej
02/03/21 21:10 CFI HOLDING S.A.: Rejestracja zmiany Statutu Emitenta
08/02/21 19:20 CFI HOLDING S.A.: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na NWZ CFI HOLDING S.A. w dniu 8 lutego 2021 roku