Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.28, godz. 23:40
kontakt
IDH

Komunikaty

21/10/21 09:35 IDH DEVELOPMENT S.A.: Noty obciążeniowe z tytułu niewykonania umów w zakreślonym terminie
19/10/21 10:46  brak uprawnień IDH DEVELOPMENT SA (17/2021) Korekta raportu okresowego nr 2/2021 z dnia 15.02.2021 r. - Raport kwartalny IDH Development SA za IV kwartał 2020 roku
30/09/21 13:22 IDH DEVELOPMENT S.A.: Zawarcie Aneksu do Przedwstępnej Umowy nabycia nieruchomości
20/09/21 18:54  brak uprawnień IDH DEVELOPMENT SA (16/2021) Korekta raportu okresowego za I kwartał 2021 rok
18:53  brak uprawnień IDH DEVELOPMENT SA (15/2021) Korekta raportu okresowego za I kwartał 2020 rok
18:51  brak uprawnień IDH DEVELOPMENT SA (14/2021) Korekta raportu rocznego za 2020 rok
16:14 IDH DEVELOPMENT S.A.: Korekta raportu bieżącego nr 23/2021 z dnia 22.06.2021r. - Uzupełnienie raportu 12/2019 z dnia 07.11.201 r.
10/09/21 13:47 IDH DEVELOPMENT S.A.: Zawarcie umowy pożyczki
09/09/21 13:00 IDH DEVELOPMENT S.A.: Zawarcie umowy pożyczki
08/09/21 14:21 IDH DEVELOPMENT S.A.: Aneks do umowy sprzedaży udziałów spółki IDH BUD Sp. z o. o.
06/09/21 14:54 IDH DEVELOPMENT S.A.: Zbycie udziałów spółki BLUMFELD Sp. z o. o.
14:52 IDH DEVELOPMENT S.A.: Zbycie części udziałów spółki IDH BUD Sp. z o. o.
16/08/21 09:52  brak uprawnień IDH DEVELOPMENT SA (13/2021) Raport kwartalny za II kwartał 2021 roku
06/08/21 15:40 IDH DEVELOPMENT S.A.: Rezygnacja Prezesa Zarządu spółki IDH Development z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu spółki LED Lease S.A. w restrukturyzacji
23/07/21 12:56  brak uprawnień IDH DEVELOPMENT SA (12/2021) Powołanie (dokooptowanie) Członka Rady Nadzorczej