Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.20, godz. 16:08
kontakt
BLUMERAN

Komunikaty

05/10/21 16:31  brak uprawnień COLUMBUS ELITE GLOBAL SA (15/2021) Uzupełnienie do raportu EBI nr 14/2021 z dnia 30 września 2021 roku - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
01/10/21 09:49 Columbus Elite Global S.A.: Informacja Saule S.A. o zakończeniu realizacji zaleceń pokontrolnych wynikających z due diligence
30/09/21 21:56  brak uprawnień COLUMBUS ELITE GLOBAL SA (14/2021) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
21:51  brak uprawnień COLUMBUS ELITE GLOBAL SA (13/2021) Korekta raportu bieżącego nr 12/2021
21:40 Columbus Elite Global S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 września 2021 roku
21:25  brak uprawnień COLUMBUS ELITE GLOBAL SA (12/2021) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 września 2021 roku
12/09/21 21:40 Columbus Elite Global S.A.: Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 września 2021 roku
20:58  brak uprawnień COLUMBUS ELITE GLOBAL SA (11/2021) Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 września 2021 roku
03/09/21 17:24 Columbus Elite Global S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 września 2021 roku
17:09  brak uprawnień COLUMBUS ELITE GLOBAL SA (10/2021) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 września 2021 roku
10/08/21 17:19  brak uprawnień COLUMBUS ELITE GLOBAL SA (9/2021) Korekta raportu bieżącego nr 8/2021
17:11  brak uprawnień COLUMBUS ELITE GLOBAL SA (8/2021) Jednostkowy raport za II kwartał 2021 roku Columbus Elite Global (dawniej: Blumerang Investors) Spółka Akcyjna
30/07/21 14:36 BLUMERANG INVESTORS S.A.: Zarejestrowanie przez Sąd nowego brzmienia Statutu Spółki oraz zmiany nazwy i siedziby Spółki/Zmiana adresu Spółki
30/06/21 20:27 BLUMERANG INVESTORS S.A.: Informacja o akcjonariuszach dysponujących ponad 5% głosów na ZWZ Spółki Blumerang Investors S.A. w dniu 30 czerwca 2021 roku
20:14  brak uprawnień BLUMERANG INVESTORS SA (7/2021) Treść uchwał ZWZ Spółki Blumerang Investors S.A. podjętych w dniu 30 czerwca 2021 roku