Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.25, godz. 23:39
kontakt
DEVORAN

Komunikaty

11/10/21 15:01 DEVORAN S.A.: Otrzymanie decyzji ws. zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę budynków mieszkalnych i gospodarczych na działkach nabytych przez Emitenta
05/10/21 14:21  brak uprawnień DEVO ENERGY SA (19/2021) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki
13/08/21 19:28  brak uprawnień DEVO ENERGY (18/2021) Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2021 r.
06/08/21 09:59  brak uprawnień DEVORAN SA (17/2021) Rejestracja przez Sąd Rejonowy zmiany Statutu Emitenta
01/07/21 15:50 DEVORAN S.A.: Zawarcie aneksu do umowy przedwstępnej nabycia nieruchomości
15:20 DEVORAN S.A.: Zawarcie umowy nabycia nieruchomości
20/05/21 21:43 DEVORAN S.A.: Zawarcie porozumienia o partnerstwie strategicznym
18/05/21 21:24 DEVORAN S.A.: Zawarcie umowy przedwstępnej nabycia nieruchomości
15:18 DEVORAN S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej - zmniejszenie stanu posiadania
17/05/21 08:18  brak uprawnień Devoran planuje instalację 980 stacji ładowania do samochodów elektrycznych w ciągu 3 lat
14/05/21 19:43  brak uprawnień DEVORAN SA (16/2021) Raport okresowy za I kwartał 2021 roku
16:30 DEVORAN S.A.: Zapłata za partię stacji ładowania samochodów elektrycznych
12/05/21 19:04 DEVORAN S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej - zwiększenie stanu posiadania
06/05/21 18:06 DEVORAN S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej - zmniejszenie stanu posiadania
14:29 DEVORAN S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 30 kwietnia 2021 roku