Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.20, godz. 15:26
kontakt
AVATRIX

Komunikaty

06/10/21 14:55 DIGITAL AVENUE S.A.: Otrzymanie postanowienia Sądu w sprawie dołączenia do akt rejestrowych opinii biegłego z badania planu połączenia
03/08/21 18:15  brak uprawnień AVATRIX SA (6/2021) Raport kwartalny za II kwartał 2021 r.
29/06/21 11:40 DIGITAL AVENUE S.A.: Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ w dniu 29 czerwca 2021 r.
11:31  brak uprawnień AVATRIX SA (5/2021) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
02/06/21 10:34  brak uprawnień AVATRIX SA (4/2021) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 29 czerwca 2021 r.
10:29 DIGITAL AVENUE S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 29 czerwca 2021 r.
04/05/21 22:01  brak uprawnień AVATRIX SA (3/2021) Raport kwartalny za I kwartał 2021 r.
28/02/21 18:35  brak uprawnień AVATRIX SA (2/2021) Raport roczny za 2020 r.
29/01/21 23:33 DIGITAL AVENUE S.A.: Podpisanie planu połączenia z ICE CODE GAMES sp. z o.o.
28/01/21 19:41  brak uprawnień AVATRIX SA (1/2021) Daty przekazywania raportów okresowych w 2021 roku
18/12/20 15:32 DIGITAL AVENUE S.A.: Zawarcie aneksu do porozumienia o podstawowych warunkach transakcji "Term Sheet"
16/12/20 21:34 DIGITAL AVENUE S.A.: Zawiadomienie akcjonariusza w sprawie zmiany udziału w głosach
03/12/20 19:21  brak uprawnień GPW: Komunikat (NEWCONNECT)
30/11/20 17:23 DIGITAL AVENUE S.A.: Zawiadomienie akcjonariusza w sprawie zmiany udziału w głosach
04/11/20 18:52  brak uprawnień AVATRIX SA (11/2020) Raport kwartalny za III kwartał 2020 r.