Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.23, godz. 22:47
kontakt
KINKASO

Komunikaty

22/10/21 14:51 KREDYT INKASO S.A.: Rejestracja obligacji serii H1 w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.
21/10/21 17:39 KREDYT INKASO S.A.: Skup obligacji serii F1 wyemitowanych przez Spółkę.
19/10/21 17:22 KREDYT INKASO S.A.: Informacje podsumowujące subskrypcję obligacji serii H1 w ramach publicznego programu emisji obligacji Spółki
18/10/21 17:43 KREDYT INKASO S.A.: Informacja o doręczeniu Spółce pozwu wniesionego przez członków Rady Nadzorczej Spółki przeciwko Spółce o uchylenie uchwały 13/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 maja 2021 r.
15/10/21 15:32 KREDYT INKASO S.A.: Informacja o umorzeniu obligacji serii PA01 nabytych w ramach programu skupu obligacji wyemitowanych przez Spółkę.
14/10/21 17:07 KREDYT INKASO S.A.: Informacja o umorzeniu obligacji serii PA01 nabytych w ramach programu skupu obligacji wyemitowanych przez Spółkę.
17:03 KREDYT INKASO S.A.: Informacja o wydaniu przez Sąd Okręgowy w Warszawie wyroku oddalającego powództwo członka Rady Nadzorczej przeciwko Spółce w sprawie o uchylenie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 września 2017 r.
13/10/21 14:55 KREDYT INKASO S.A.: Informacja o umorzeniu obligacji serii PA01 nabytych w ramach programu skupu obligacji wyemitowanych przez Spółkę.
12/10/21 17:01 KREDYT INKASO S.A.: Informacja o umorzeniu obligacji serii PA01 nabytych w ramach programu skupu obligacji wyemitowanych przez Spółkę.
11/10/21 17:44 KREDYT INKASO S.A.: Informacja o umorzeniu obligacji serii PA01 nabytych w ramach programu skupu obligacji wyemitowanych przez Spółkę.
08/10/21 16:52 KREDYT INKASO S.A.: Informacja o umorzeniu obligacji serii PA01 nabytych w ramach programu skupu obligacji wyemitowanych przez Spółkę.
06/10/21 17:42 KREDYT INKASO S.A.: Zatwierdzenie suplementu do prospektu podstawowego
04/10/21 19:34 KREDYT INKASO S.A.: Rozpoczęcie skupu obligacji serii PA01 wyemitowanych przez Spółkę
01/10/21 14:04 KREDYT INKASO S.A.: Wykaz akcjonariuszy reprezentujących ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 września 2021 r.
30/09/21 14:13 KREDYT INKASO S.A.: Emisja obligacji serii H1 w ramach publicznego programu emisji obligacji