Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.16, godz. 20:15
kontakt
WIRTUALN

Komunikaty

13/10/21 11:28  brak uprawnień WP nie notuje istotnego spowolnienia dynamiki reklamy internetowej
24/09/21 17:48  brak uprawnień Wirtualna Polska ma już 100 proc. udziałów w Nocowanie. pl
17:42 WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.: Osiągnięcie 100% udziałów w kapitale zakładowym Nocowanie.pl sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie przez spółkę zależną
31/08/21 16:38  brak uprawnień BM mBanku podniósł cenę docelową akcji WP do 150 zł
24/08/21 21:07 WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Wirtualna Polska Holding S.A.
11:34  brak uprawnień WP przekonana o dwucyfrowym wzroście reklamy internetowej w drugim półroczu
07:25  brak uprawnień Zysk netto Wirtualnej Polski w II kw. wyniósł 41,1 mln zł, powyżej konsensusu
07:02  brak uprawnień Wyniki Wirtualnej Polski w II kw. 2021 roku vs. konsensus PAP (tabela)
00:06 WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.: WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
23/08/21 16:29 WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.: Powołanie Członków Zarządu Wirtualna Polska Holding S.A. na nową kadencję oraz ustalenie liczby Członków Zarządu
04/08/21 18:19 WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.: Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych akcji zwykłych na okaziciela serii D i F spółki Wirtualna Polska Holding S.A.
03/08/21 12:23  brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela serii D i F spółki WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.
30/07/21 14:38  brak uprawnień WIRTUALNA (1/2021) Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
27/07/21 17:05 WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.: Rejestracja przez sąd zmian statutu spółki Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
21/07/21 21:18 WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.: Wydanie akcji zwykłych na okaziciela serii D i F i zmiana wysokości kapitału zakładowego spółki Wirtualna Polska Holding S.A.