Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.20, godz. 15:45
kontakt
S4E

Komunikaty

13/08/21 17:15 brak uprawnień S4E SA (12/2021) Raport kwartalny S4E S.A. za II kwartał 2021 roku.
21/07/21 19:20 brak uprawnień S4E SA (11/2021) Tekst jednolity statutu S4E S.A.
30/06/21 17:57 brak uprawnień S4E SA (10/2021) Zmiany w Statucie uchwalone na WZA S4E S.A. w dniu 30 czerwca 2021 r.
16:48 S4E S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ S4E S.A. w dniu 30 czerwca 2021 r.
16:33 brak uprawnień S4E SA (9/2021) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy S4E S.A.
02/06/21 23:32 S4E S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu WZ S4E S.A. na 30 czerwca 2021 roku wraz z projektami uchwał.
23:23 brak uprawnień S4E SA (8/2021) Ogłoszenie o zwołaniu WZ S4E S.A. na 30 czerwca 2021 roku wraz z projektami uchwał.
14/05/21 17:22 brak uprawnień S4E SA (7/2021) Raport kwartalny S4E S.A. za I kwartał 2021 roku
30/04/21 20:19 S4E S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ S4E S.A. w dniu 30 kwietnia 2021 r.
20:08 brak uprawnień S4E SA (6/2021) Powołanie członka Rady Nadzorczej.
17:15 brak uprawnień S4E SA (5/2021) Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy S4E S.A.
02/04/21 13:44 S4E S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu NWZ S4E S.A. na 30 kwietnia 2021 roku wraz z projektami uchwał.
13:33 brak uprawnień S4E SA (4/2021) Ogłoszenie o zwołaniu NWZ S4E S.A. na 30 kwietnia 2021 roku wraz z projektami uchwał.
13:22 brak uprawnień S4E SA (3/2021) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
19/03/21 17:20 brak uprawnień S4E SA (2/2021) Raport roczny S4E S.A. za 2020 rok.