Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.23, godz. 23:57
kontakt
FERRO

Komunikaty

06/10/21 15:52  brak uprawnień Norges Bank ma mniej niż 5 proc. akcji Ferro
15:47 FERRO S.A.: Informacja o zmniejszeniu udziału poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce
05/10/21 11:47  brak uprawnień Ferro w aktl. strategii uwzględni segment źródeł ciepła; w III kw. dobra aktywność klientów
08:26 FERRO S.A.: Powiadomienie o nabyciu akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
30/09/21 18:55  brak uprawnień Ferro w II kw. 2021 r. podwoiło rdr zysk EBITDA; przychody wzrosły do 219,3 mln zł
18:21 FERRO S.A.: FERRO S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
13/08/21 11:14  brak uprawnień DM BOŚ podwyższył cenę docelową Ferro do 41,7 zł, podtrzymuje "kupuj"
29/07/21 18:51  brak uprawnień FERRO SA (2/2021) Ferro Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
26/07/21 18:01 FERRO S.A.: Nabycie kolejnego pakietu akcji Termet S.A. - zawarcie umów sprzedaży akcji Termet S.A.
30/06/21 20:55 FERRO S.A.: Uchwała w sprawie wypłaty wynagrodzenia dodatkowego (Earn - out) wynikającego z przedwstępnej umowy sprzedaży akcji Termet S.A.
23/06/21 18:25  brak uprawnień Norges Bank ma ponad 5 proc. akcji Ferro
18:18 FERRO S.A.: Informacja o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce
18:02 FERRO S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 23 czerwca 2021 roku
16:34 FERRO S.A.: Uchwała o wypłacie dywidendy podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 23 czerwca 2021 roku
16:32  brak uprawnień Ferro wypłaci 2,2 zł dywidendy za 2020 rok