Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.24, godz. 00:03
kontakt
POLWAX

Komunikaty

23/09/21 17:10 POLWAX S.A.: POLWAX S.A. formularz raportu półrocznego dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub uslugową
23/07/21 13:15  brak uprawnień POLWAX SA (1/2021) Polwax Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
16/06/21 10:04 POLWAX S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 15 czerwca 2021 roku.
15/06/21 16:19 POLWAX S.A.: Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjęte w dniu 15 czerwca 2021 roku oraz uchwały poddane pod głosowanie, które nie zostały podjęte.
15:32 POLWAX S.A.: Zatwierdzenie przez ZWZ powołania członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji.
27/05/21 17:12 POLWAX S.A.: POLWAX S.A. formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
25/05/21 15:30 POLWAX S.A.: Wprowadzenie zmiany do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na żądanie akcjonariusza Spółki.
18/05/21 12:08 POLWAX S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. oraz projekty uchwał.
22/04/21 17:10 POLWAX S.A.: POLWAX S.A. formularz raportu rocznego dla emitentów prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
29/03/21 16:31 POLWAX S.A.: Dokonanie odpisu aktualizującego wartość aktywów niefinansowych Polwax S.A. za drugie półrocze 2020 roku.
17/03/21 16:43 POLWAX S.A.: Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z ING Bank Śląski S.A.
09/03/21 17:50 POLWAX S.A.: Uzgodnienie istotnych warunków dla zawarcia kontraktu ze spółką Jeronimo Martins Polska S.A. na rok 2021.
26/02/21 20:50 POLWAX S.A.: Rozszerzenie powództwa Orlen Projekt S.A. wobec Polwax S.A.
03/02/21 13:50 POLWAX S.A.: Komunikat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie rejestracji akcji serii C
09:29 POLWAX S.A.: Zawiadomienie od akcjonariusza o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce powyżej 5%.