Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.16, godz. 11:39
kontakt
SKYLINE

Komunikaty

28/09/21 09:04 SKYLINE INVESTMENT S.A.: Zawiadomienie w sprawie przekroczenia progu 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce
27/09/21 17:51 SKYLINE INVESTMENT S.A.: SKYLINE INVESTMENT S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
17:43 SKYLINE INVESTMENT S.A.: Korekta skonsolidowanego raportu półrocznego
25/09/21 16:13 SKYLINE INVESTMENT S.A.: Powiadomienie akcjonariusza o zmianie posiadanego udziału w Spółce
24/09/21 16:30 SKYLINE INVESTMENT S.A.: Korekta Raportu Nr 27/2021 w sprawie powiadomienie akcjonariusza o zmianie posiadanego udziału w Spółce
06:51 SKYLINE INVESTMENT S.A.: SKYLINE INVESTMENT S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
23/09/21 09:52 SKYLINE INVESTMENT S.A.: Powiadomienie akcjonariusza o zmianie posiadanego udziału w Spółce
22/09/21 11:57 SKYLINE INVESTMENT S.A.: Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu
11:51 SKYLINE INVESTMENT S.A.: Zawiadomienie w sprawie przekroczenia progu 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce
11:44 SKYLINE INVESTMENT S.A.: Zawiadomienie w sprawie przekroczenia progu 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce
11:35 SKYLINE INVESTMENT S.A.: Zawiadomienie w sprawie przekroczenia progu 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce
21/09/21 22:21 SKYLINE INVESTMENT S.A.: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
22:13 SKYLINE INVESTMENT S.A.: Uchwały podjęte na NWZA w dniu 21 września 2021 r.
22:03 SKYLINE INVESTMENT S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA w dniu 21 września 2021 r.
01/09/21 15:25 SKYLINE INVESTMENT S.A.: Uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia