Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.11.29, godz. 11:51
kontakt
TLTENNIS

Komunikaty

05/11/21 17:02  brak uprawnień TOPLEVELTENNIS.COM SA (12/2021) Raport okresowy za III kwartał 2021 r.
09/09/21 11:43 TopLevelTennis.com S.A.: Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w głosach
30/08/21 16:08  brak uprawnień TOPLEVELTENNIS.COM SA (11/2021) Rezygnacje Członków Zarządu
26/08/21 21:36 TopLevelTennis.com S.A.: Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w głosach
24/08/21 14:34  brak uprawnień TOPLEVELTENNIS.COM SA (10/2021) Zarejestrowanie przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego i zmian w Statucie Spółki
19/08/21 15:55 TopLevelTennis.com S.A.: Wybór kierunku rozwoju Spółki
06/08/21 17:16  brak uprawnień TOPLEVELTENNIS.COM SA (9/2021) Raport okresowy za II kwartał 2021 r.
29/06/21 14:06 TopLevelTennis.com S.A.: Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ w dniu 29 czerwca 2021 r.
13:53  brak uprawnień TOPLEVELTENNIS.COM SA (8/2021) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
02/06/21 10:16  brak uprawnień TOPLEVELTENNIS.COM SA (7/2021) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 29 czerwca 2021 r.
10:11 TopLevelTennis.com S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 29 czerwca 2021 r
25/05/21 22:27 TopLevelTennis.com S.A.: Transakcja zrealizowana przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
19/05/21 15:19  brak uprawnień TOPLEVELTENNIS.COM SA (6/2021) Podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii K
18/05/21 21:32 TopLevelTennis.com S.A.: Zawarcie umowy na dystrybucję materiałów szkoleniowych w Chinach
07/05/21 22:43  brak uprawnień TOPLEVELTENNIS.COM SA (5/2021) Raport okresowy za I kwartał 2021 r.