Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.25, godz. 23:16
kontakt
INTERLUB

Komunikaty

14/10/21 16:37 INTERBUD-LUBLIN S.A.: Zawarcie przez Emitenta umowy sprzedaży nieruchomości gruntowych
23/09/21 20:01 INTERBUD-LUBLIN S.A.: INTERBUD-LUBLIN S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
20/09/21 14:55 INTERBUD-LUBLIN S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu za I półrocze 2021 r.
16/09/21 16:15 INTERBUD-LUBLIN S.A.: Zawarcie przez Emitenta umowy sprzedaży nieruchomości gruntowej
13/09/21 15:52 INTERBUD-LUBLIN S.A.: Aktualizacja informacji nt. licytacji nieruchomości zlokalizowanej przy al. Kraśnickiej w Lublinie
31/08/21 13:08 INTERBUD-LUBLIN S.A.: Aktualizacja informacji nt. umowy najmu części powierzchni inwestycji Węglin Retail Park w Lublinie.
20/08/21 14:14 INTERBUD-LUBLIN S.A.: Zawarcie przez Emitenta i spółki zależne umów sprzedaży nieruchomości gruntowych
30/07/21 15:56  brak uprawnień INTERBUD-LUBLIN SA (1/2021) Interbud-Lublin Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
14:36 INTERBUD-LUBLIN S.A.: Zawarcie przez Emitenta umowy sprzedaży nieruchomości w Lublinie - odtajnienie opóźnionej informacji poufnej
27/07/21 17:22 INTERBUD-LUBLIN S.A.: Aktualizacja informacji nt. licytacji nieruchomości zlokalizowanej przy al. Kraśnickiej w Lublinie
07/07/21 17:14 INTERBUD-LUBLIN S.A.: Aktualizacja informacji nt. umowy najmu części powierzchni inwestycji Węglin Retail Park w Lublinie.
29/06/21 20:16 INTERBUD-LUBLIN S.A.: Aktualizacja informacji nt. poza układowego porozumienia w sprawie spłaty wierzytelności z Bankiem BPS
22/06/21 16:28 INTERBUD-LUBLIN S.A.: Zawarcie przez spółkę zależną umowy na wykonanie częściowej infrastruktury drogowej przy ul. Jana Pawła II w Lublinie
21/06/21 15:46 INTERBUD-LUBLIN S.A.: Aktualizacja informacji nt. licytacji nieruchomości zlokalizowanej przy al. Kraśnickiej w Lublinie
18/06/21 18:41 INTERBUD-LUBLIN S.A.: Aktualizacja nt. zawarcia przez spółkę zależną przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości gruntowej