Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.28, godz. 23:42
kontakt
ZUK

Komunikaty

25/10/21 17:07 ZUK: ZUK formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
22/10/21 15:29 ZUK: Informacja nt. współpracy z kluczowym kontrahentem Hunnebeck GmbH z siedzibą w Niemczech.
13:14 ZUK: Informacja o rezygnacji osoby zarządzającej
13:09 ZUK: Informacja o rezygnacji osoby zarządzającej
23/08/21 19:10 ZUK: ZUK formularz raportu półrocznego dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub uslugową
26/07/21 21:40  brak uprawnień STĄPORKÓW (1/2021) Zakłady Urządzeń Kotłowych Stąporków Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
05/07/21 12:56 ZUK: Wykaz akcjonariuszy
29/06/21 22:04 ZUK: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZUK Stąporków S.A. w dniu 29 czerwca 2021 roku
14/06/21 18:09 ZUK: Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
02/06/21 20:31 ZUK: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2021 roku
21/05/21 18:41 ZUK: ZUK formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
18/05/21 07:23 ZUK: Informacja nt. dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego akcji serii C oraz rejestracji tych akcji w depozycie papierów wartościowych
13/05/21 14:55 ZUK: Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za pierwszy kwartał 2021 roku
30/04/21 20:14 ZUK: ZUK formularz raportu rocznego dla emitentów prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
06/04/21 14:38 ZUK: Aktualizacja informacji do raportu bieżącego 9_2021 w sprawie powołania Prezesa Zarządu.