Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.25, godz. 23:01
kontakt
RADPOL

Komunikaty

21/10/21 13:21 RADPOL S.A.: Zawiadomienie o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Radpol S.A.
19/10/21 17:20  brak uprawnień GPW Benchmark: Komunikat - RADPOL
17:17  brak uprawnień GPW Benchmark: Komunikat - RADPOL
15/10/21 18:54 RADPOL S.A.: Zawiadomienie o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Radpol S.A. powyżej progu 90%
14/10/21 14:46  brak uprawnień W wezwaniu na Radpol zawarto transakcje na 6,94 mln akcji
14:41  brak uprawnień Wyniki wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Radpol SA
28/09/21 14:09 RADPOL S.A.: Złożenie wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego o wycofanie akcji z obrotu na rynku regulowanym
20/09/21 08:46 RADPOL S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Radpol S.A. w dniu 17 września 2021 roku
17/09/21 22:59 RADPOL S.A.: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Radpol S.A. w dniu 17 września 2021 roku oraz informacja o sprzeciwach zgłoszonych przez akcjonariuszy
13/09/21 11:17 RADPOL S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Radpol S.A. w dniu 10 września 2021 roku
10/09/21 22:54 RADPOL S.A.: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Radpol S.A. w dniu 10 września 2021 roku
22:33 RADPOL S.A.: Powołanie Członków Rady Nadzorczej
09/09/21 19:33  brak uprawnień RADPOL SA (5/2021) Opinia Rady Nadzorczej Spółki dotycząca projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Radpol S.A. zwołanego na dzień 17 września 2021 roku
17:52 RADPOL S.A.: RADPOL S.A. formularz raportu półrocznego
07/09/21 13:50 RADPOL S.A.: Stanowisko Zarządu Spółki dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki ogłoszonego w dniu 19.08.2021 r.