Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.20, godz. 16:29
kontakt
SECOWAR

Komunikaty

08/10/21 17:54  brak uprawnień Seco/Warwick zaprasza akcjonariuszy do sprzedaży nie więcej niż 850 tys. akcji własnych, po 14,5 zł za szt.
17:40 SECO/WARWICK S.A.: Skup akcji własnych - ogłoszenie zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji SECO/WARWICK S.A.
07/10/21 16:25 SECO/WARWICK S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SECO/WARWICK S.A., które odbyło się w dniu 7 października 2021 roku.
15:45  brak uprawnień NWZ Seco/Warwick upoważniło zarząd do skupu akcji własnych za maksymalnie 13 mln zł
15:37 SECO/WARWICK S.A.: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SECO/WARWICK S.A. w dniu 7 października 2021 r.
05/10/21 15:04 SECO/WARWICK S.A.: Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2021 r.
27/09/21 15:14 SECO/WARWICK S.A.: Informacja o transakcjach na akcjach Spółki
23/09/21 17:47 SECO/WARWICK S.A.: Rozliczenie Programu Motywacyjnego 2018-2020 za rok obrotowy 2020
10/09/21 20:57 SECO/WARWICK S.A.: Treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK S.A. zwołanego na dzień 07.10.2021 r.
20:25 SECO/WARWICK S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK S.A. na dzień 07.10.2021 r.
20:03 SECO/WARWICK S.A.: SECO/WARWICK S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
09/09/21 19:17  brak uprawnień Seco/Warwick chce skupić akcje własne za maksymalnie 13 mln zł
19:04 SECO/WARWICK S.A.: Decyzja Zarządu w sprawie przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu uchwały upoważniającej Zarząd do skupu akcji własnych.
30/07/21 12:37  brak uprawnień SECO/WARWICK SA (2/2021) Seco/Warwick Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
11/06/21 09:39 SECO/WARWICK S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SECO/WARWICK S.A., które odbyło się w dniu 10 czerwca 2021 roku.