Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.20, godz. 15:22
kontakt
PLASTBOX

Komunikaty

11/10/21 12:27 PLASTBOX: Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2021 roku
07/10/21 17:20  brak uprawnień Akcjonariusze Plast-Box wzywają do sprzedaży 9.108.409 akcji spółki, po cenie 2,40 zł/szt.
17:18  brak uprawnień Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji PRZETWÓRSTWA TWORZYW SZTUCZNYCH ?PLAST-BOX? SA
06/10/21 16:49  brak uprawnień Akcjonariusze Plast-Box zawarli porozumienie; chcą wycofać akcje spółki z obrotu na GPW
16:37 PLASTBOX: Zawiadomienie o zawarciu porozumienia akcjonariuszy, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 i 6 Ustawy o ofercie publicznej
31/08/21 17:07 PLASTBOX: PLASTBOX formularz skonsolidowanego raportu półrocznego
20/08/21 17:49 PLASTBOX: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
02/08/21 12:11  brak uprawnień PLAST-BOX SA (1/2021) Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych PLAST-BOX Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
26/07/21 12:25 PLASTBOX: Szacunkowe wybrane wyniki finansowe Spółki za I półrocze 2021 rok
30/06/21 19:26 PLASTBOX: Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
19:20 PLASTBOX: Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
03/06/21 20:27 PLASTBOX: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A.
20/05/21 12:10 PLASTBOX: Powiadomienie o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
14/05/21 07:21 PLASTBOX: PLASTBOX formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
11/05/21 12:05 PLASTBOX: Zawarcie znaczącej umowy ramowej