Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.25, godz. 22:10
kontakt
ZREMBCH

Komunikaty

14/10/21 13:51 ZREMB-CHOJNICE S.A.: Otrzymanie zamówień na wykonanie kontenerów wraz z wyposażeniem.
07/10/21 10:30 ZREMB-CHOJNICE S.A.: Otrzymanie zamówień na konstrukcje stalowe.
06/10/21 13:04 ZREMB-CHOJNICE S.A.: Udzielenie patentu na kontener samowyładowczy ZREMOVE.
28/09/21 15:05 ZREMB-CHOJNICE S.A.: Otrzymanie zamówień na konstrukcje stalowe.
27/09/21 15:14 ZREMB-CHOJNICE S.A.: Zawiadomienie o ustanowieniu hipoteki.
20/09/21 17:06 ZREMB-CHOJNICE S.A.: ZREMB-CHOJNICE S.A. formularz raportu półrocznego
16/09/21 08:05 ZREMB-CHOJNICE S.A.: Podpisanie umowy w ramach zamówienia NORWEGIAN DEFENCE MATERIEL AGENCY na wykonanie i dostawę mostów taktycznych.
10/09/21 14:11 ZREMB-CHOJNICE S.A.: Otrzymanie zamówienia na na specjalnie projektowany kontener elektryczny,
08/09/21 10:06 ZREMB-CHOJNICE S.A.: Szacunkowe wybrane dane finansowe ZBM "ZREMB-CHOJNICE"S.A. za I półrocze 2021 roku.
03/09/21 14:05 ZREMB-CHOJNICE S.A.: Informacja o Akcjonariuszach posiadających co najmniej 5 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A. w dniu 3 września 2021r.
14:03 ZREMB-CHOJNICE S.A.: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ZBM "ZREMB -CHOJNICE" S.A. oraz informacja o odstąpieniu od rozpatrzenia punktu porządku obrad.
23/08/21 17:17 ZREMB-CHOJNICE S.A.: Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A. ze spółką zależną tj. spółką Regionalne Centrum Innowacji I Transferu Technologii Sp. z o.o.
05/08/21 14:36 ZREMB-CHOJNICE S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Zakład Budowy Maszyn "ZREMB-CHOJNICE" S.A.
02/08/21 15:07 ZREMB-CHOJNICE S.A.: Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta.
30/07/21 15:34 ZREMB-CHOJNICE S.A.: Podpisanie planu połączenia ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A. ze spółką zależną wraz z pierwszym zawiadomieniem o zamiarze połączenia spółek.