Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.16, godz. 04:35
kontakt
DECORA

Komunikaty

23/09/21 14:07 DECORA: Zawarcie umowy kredytowej przez Emitenta
02/09/21 13:56 DECORA: Zawiadomienie o zajściu zdarzenia, w wyniku którego podmiot stał się posiadaczem akcji dających mniej niż 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki publicznej.
27/08/21 07:16 DECORA: DECORA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
23/08/21 20:16 DECORA: Zawiadomienie o zajściu zdarzenia, w wyniku którego podmiot stał się posiadaczem akcji dających mniej niż 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki publicznej.
13/08/21 10:12 DECORA: Informacja o szacunkach wyników za I półrocze 2021 roku
30/07/21 13:50  brak uprawnień DECORA SA (2/2021) Decora Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
17/06/21 13:00 DECORA: Zawarcie aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym i rachunku walutowym
16/06/21 12:30 DECORA: Zawarcie aneksu do umowy o limit wierzytelności
14/06/21 15:42 DECORA: Zawarcie umowy o generalne wykonawstwo budowy hali magazynowej z budynkiem biurowo-socjalnym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
01/06/21 17:05 DECORA: Powołanie Członka Zarządu Artur Hibner
17:00 DECORA: Powołanie Członka Zarządu Waldemar Osuch
16:57  brak uprawnień Decora wypłaci 2 zł dywidendy na akcję z zysku za '20
DECORA: Wybór członka Rady Nadzorczej - Włodzimierz Lesiński
16:52 DECORA: Informacja o podjęciu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Decora S.A w dniu 1 czerwca 2021 r. uchwały o wypłacie dywidendy
16:50 DECORA: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Decora S.A. w Środzie Wielkopolskiej w dniu 1 czerwca 2021 r.