Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.23, godz. 23:58
kontakt
URSUS

Komunikaty

21/10/21 23:30 URSUS S.A. w upadłości: Zmiany w składzie Zarządu URSUS S.A. w upadłości
11/10/21 20:18 URSUS S.A. w upadłości: Zgoda na prowadzenie przedsiębiorstwa przez Syndyka do dnia 31 grudnia 2021 r.
06/10/21 10:42 URSUS S.A. w upadłości: Zawieszenie obrotu akcjami URSUS S.A. w upadłości
04/10/21 13:02  brak uprawnień GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami spółki URSUS S.A. W UPADŁOŚCI
29/09/21 22:27 URSUS S.A. w upadłości: Uzupełnienie informacji zawartych w raporcie bieżącym nr 44/2021 o przyczynach opóźnienia publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego oraz jednostkowego raportu półrocznego za I półrocze 2021 roku
22/09/21 09:04 URSUS S.A. w upadłości: Postanowienie w przedmiocie uchylenia pkt V postanowienia w zakresie wyznaczenia przez Sąd upadłościowy syndyka
15/09/21 22:55 URSUS S.A. w upadłości: Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego oraz jednostkowego raportu półrocznego za I półrocze 2021 roku
23/08/21 17:08 URSUS S.A. w upadłości: Delegowanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej do pełnienia czynności Prezesa Zarządu Spółki
19/08/21 10:11  brak uprawnień Ursus chce otwarcia postępowania sanacyjnego; dostrzega możliwość poprawy wyników finansowych
08:34 URSUS S.A. w upadłości: Wniosek o zmianę syndyka masy upadłości URSUS S.A. w upadłości
06/08/21 22:30 URSUS S.A. w upadłości: Zażalenie na postanowienie o oddaleniu wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego oraz o ogłoszeniu upadłości URSUS S.A.
26/07/21 02:45 URSUS S.A. w upadłości: Informacje dotyczące osoby delegowanej do pełnienia czynności Prezesa Zarządu URSUS S.A. w upadłości
22/07/21 22:46 URSUS S.A. w upadłości: Zmiany w składzie zarządu URSUS S.A. w upadłości - odwołanie Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu oraz delegowanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej do pełnienia czynności Prezesa Zarządu Spółki
16/07/21 09:46 URSUS S.A.: Przebieg kariery zawodowej reprezentantów Syndyka URSUS S.A. w upadłości
13/07/21 19:04  brak uprawnień GPW: w sprawie szczególnego oznaczania instrumentów finansowych spółki URSUS S.A. W UPADŁOŚCI